Vintage Tumblr Themes

remember that everyone you meet is afraid of something, loves something, and has lost something. this is just a diary of the wanderer

don-mamas:

There are things that we have with each other that I don’t have with any other person, with any other human being apart from you.


yêu nhau chưa bao giờ là chuyện làm được gì cho nhau

mà là chuyện làm được gì cùng nhau

;”)

bạn đừng nghĩ bạn là gì đặc biệt hay quan trọng với thế giới này, hay với bất kỳ ai. Hãy luôn nhớ rằng, bạn cũng giống như vạn vật cùng tồn tại trong khoảng thời gian này, đều thật sự nhỏ bé và hoàn toàn có thể thay thế.


có thể sẽ không quên được, nhưng hoàn toàn có thể thay thế. Hãy nhớ lấy.


cuối cùng, thứ duy nhất không thể thay thế và không thể bị lấy đi trong cõi đời này, chỉ là những kỷ niệm.


chỉ là những kỷ niệm.

Tình cảm xuất phát từ trái tim đã không cần một cái cớ để hình thành thì cũng không cần một ngày cụ thể để thể hiện, bất kể một ngày không tên nào người ta cũng có thể yêu thương nhau bằng mọi cách người ta muốn.


bất kể một ngày không tên nào, anh cũng có thể mua hoa tặng mẹ, đưa em đi chơi, chỉ cần mẹ thích, em thích. Chỉ vì anh thích, thế thôi anh nhé :”)